Fassaadide soojustamine ja renoveerimine

Maja soojustamine kvaliteetsete materjalidega tagab küttekulude vähenemise aastakümneteks. Sestap soovitavad Viisplussi spetsialistid valida soojusisolatsiooni materjale mitte odavama ruutmeetri hinna, vaid ennekõike soojustatava hoone eripäradest lähtudes.

Viimaste aastate käredate talveilmade, järjest kallineva soojusenergia hinna ning suuremalt jaolt renoveerimata eluruumide kombinatsioon on üsna suurele hulgale inimestest teravalt teadvustamas energiasäästliku elamispinna tähtsust. Leidub kodusid, kus ükskõik millise rahahunnikuga ahju küttes polegi võimalik mugavat ja mõnusat sisekliimat saavutada. Tavalist kodanikku ei motiveeri oma kodu energiasäästlikumaks ja mugavamaks remontima mitte niivõrd riiklik regulatsioon, kuivõrd külm tuba, talvel külmetavad varbad ja üha suurenev küttearve.

Millistest lähtepunktidest maja soojustamise plaaniga siiski alustada? “Kõigepealt tuleb selgeks teha, millised on konkreetse maja eripärad, kuju ning kõige probleemsemad kohad. Sellisel juhul on kindlasti kasulik kutsuda kohale meie ettevõtte spetsialist, kes hindab adekvaatselt olukorda ning oskab anda teile parimat nõu hoone erinevate osade soojustamisel.

Vundamentide ja soklite soojustamine ning hüdroisolatsiooni paigaldus

Vundamendist ja soklist võivad alguse saada külmasillad, mis ulatuvad majja, ja sellega kaasnevad soojakaod ning niiskuskahjustused. Üldjuhul lõhub vundamenti niiskuse ja õhutemperatuuride järskude muutuste koosmõju. Kui see on näiteks märg, külmub niiskus seal ära ja hakkab vundamenti aegamööda lõhkuma. See ongi peamine põhjus, miks on hoonetel vaja pöörata just erilist tähelepanu vundamendi ja sokli soojustamisele ja hüdroisoleerimisel ka siis, kui see ei ole igapäevaselt silmale nähtav (maaalune osa).

Vundamendi soojustamisel peab arvestama kaht põhilist faktorit: niiske keskkond ning pinnase poolt soojustusele avalduvad erinevad surved. Seetõttu sobib vundamendi soojustamiseks eelkõige suure niiskuskindluse ja survetugevusega vahtplast. Parima hinna ja kvaliteedi suhtega mõõduka kasutuskoormusega vundamendi soojustamise materjal. Viispluss Fassaadidel on pikaajaline tööogemus antud valdkonnas ja kasutame oma töödes ainult sertifitseeritud ja kvaliteetseid materjale.